080А130

Магнит 68Н, диаметр 19,1 мм, толщина 18,29 мм, разъем ¼-28