080А54

Магнит 225Н, диаметр 34,9 мм, толщина 12,45 мм, разъем ¼-28